Múdre dieťa

Naše očakávania formujú vlastnosti detí

Do akej miery sú naše presvedčenia o vlastných deťoch sebanaplňujúcimi sa proroctvami, ktoré ich ovplyvňujú? V roku 1965 sa psychológovia Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová zamýšľali nad tým, ako môžu očakávania učiteľov – bez ohľadu na skutočný talent či danosti – žiakom pomáhať, alebo ich naopak brzdiť v rozvoji. Vymysleli si preto jednoduchý experiment. V šiestich ročníkoch základnej školy v San Franciscu dali na konci školského roka deťom inteligenčný test. Ich… Čítať viac »Naše očakávania formujú vlastnosti detí

Ooo, si ale šikovný! Výborný nápad! ….chválenie

Počujú vaše deti od vás podobné povzbudenia? Každý z nás sa cíti dobre, keď je ocenený. Ale sami na sebe pozorujeme, že nie je pochvala ako pochvala. Istý druh nás nakopne a motivuje, inú vnímame ako cenu útechy alebo nás môže dokonca brzdiť. Máme teda chváliť a oceňovať naše deti? A ak, tak ako? V psychologickej literatúre sa často rozlišujú dva typy chvály: pochvala za vlastnosti („Múdre dievčatko! Poslušný chlapček!“) a… Čítať viac »Ooo, si ale šikovný! Výborný nápad! ….chválenie

Husle, klavír, flauta…

Hra na hudobný nástroj patrí medzi časté koníčky školou povinných deti. Mnohí rodičia dúfajú, že hudobné vzdelanie dieťaťu otvorí širšie obzory a možno podporí aj jeho intelektuálny rozvoj. Je však hra na hudobný nástroj skutočne prostriedkom pre rozvoj jeho intelektu? Inak povedané, zlepšíme úspešnosť dieťaťa v škole tým, že bude chodiť na hudobnú? Profesor Glenn Schellenberg z Univerzity v Toronte, ktorý sa témou hudobnej výchovy zaoberá dlhodobo, skúmal so svojim tímom túto otázku… Čítať viac »Husle, klavír, flauta…
Psychológia pre milujúcich rodičov - Kto sme?

Presvedčenia o inteligencii ovplyvňujú úspešnosť

Spomínate si na svoje štúdium? Vnímali ste úlohy, ktoré boli nad vaše sily ako výzvu, alebo ako nezvládnuteľnú prekážku, ktorá vám spôsobovala veľký stres? Aké sú psychologické mechanizmy, ktoré spôsobujú tento rozdiel v prístupe? Psychológovia identifikovali kľúčové implicitné (skryté) presvedčenie o inteligencii, ktoré má zásadný vplyv na to, ako odpovedáme na ťažkú úlohu. Niektorí z nás nosíme v sebe vieru v to, že inteligencia je nám daná a je nemenná.… Čítať viac »Presvedčenia o inteligencii ovplyvňujú úspešnosť

Deti sa naučia to, čo sa chcú naučiť

Všetci vieme, že je dôležité rozprávať sa s malými deťmi. Hovoríme im, čo robíme, popisujeme, čo im obliekame, čo im dávame papať, ukazujeme na svetielko, čítame s nimi…a väčšina psychologických modelov tento prístup vrelo odporúča ako efektívny prostriedok na rozvoj rozumových a rečových schopností. V nedávnom výskume uverejnenom v časopise Plos One sa však ukázalo, ako pomôcť deťom spoznávať svet ešte efektívnejšie. Mladú vedkyňu Katarinu Begus  a jej kolegyne z Londýnskej univerzity inšpirovalo pozorovanie, že bábätká radi… Čítať viac »Deti sa naučia to, čo sa chcú naučiť