Očakávania

Naše očakávania formujú vlastnosti detí

Do akej miery sú naše presvedčenia o vlastných deťoch sebanaplňujúcimi sa proroctvami, ktoré ich ovplyvňujú? V roku 1965 sa psychológovia Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová zamýšľali nad tým, ako môžu očakávania učiteľov – bez ohľadu na skutočný talent či danosti – žiakom pomáhať, alebo ich naopak brzdiť v rozvoji. Vymysleli si preto jednoduchý experiment. V šiestich ročníkoch základnej školy v San Franciscu dali na konci školského roka deťom inteligenčný test. Ich… Čítať viac »Naše očakávania formujú vlastnosti detí