Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Poznatky ktoré sa aplikácii objavujú sú aktuálne, výskumne overené a úspešne aplikovateľné v rodičovskej a výchovnej praxi. Napomáhajú rodičom lepšie spoznávať dieťa a jeho vývin, ako aj čeliť možným problémom, úskaliam, ťažkostiam, ktorými musia pri výchove svojho dieťaťa počítať. Psychologická hodnota knihy je neodškriepiteľná. Jej najväčším prínosom však je že prehlbuje porozumenie a lásku medzi rodičmi a deťmi. Hodnoty, ktoré dnešný svet a deti v ňom tak veľmi potrebujú.

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,

2019-07-13T17:29:11+00:00

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.,

Poznatky ktoré sa aplikácii objavujú sú aktuálne, výskumne overené a úspešne aplikovateľné v rodičovskej a výchovnej praxi. Napomáhajú rodičom lepšie spoznávať dieťa a jeho vývin, ako aj čeliť možným problémom, úskaliam, ťažkostiam, ktorými musia pri výchove svojho dieťaťa počítať. Psychologická hodnota knihy je neodškriepiteľná. Jej najväčším prínosom však je že prehlbuje porozumenie a lásku medzi rodičmi a deťmi. Hodnoty, ktoré dnešný svet a deti v ňom tak veľmi potrebujú.