Tajomstvo dobrého spánku našich najmenších

Každý rodič by nám asi dal za pravdu, že kvalitný nočný spánok je u malých detí veľmi dôležitý. Poriadne vyspaté dieťa je väčšinou príjemnejšie naladené a lepšie prospieva než to, ktoré sa v noci neustále budí, prehadzuje v postieľke a ani za nič nedokáže znovu zaspať.  A to isté platí aj pre nás, pretože ak dobre spí dieťa, čas na oddych má aj rodič. Čo je teda tajomstvom do ružova vyspatých detí (a ich spokojných rodičov)?

Jednoznačná odpoveď by bola iste hneď odmenená Nobelovou cenou, ale tím piatich kanadských psychologičiek na čele s Marie-Eve Belanger sa pokúsil aspoň poodhaliť ďalšie súvislosti napomáhajúce kvalitnému spánku. Vo svojom najnovšom dlhodobom výskume sa rozhodli bližšie pozrieť na to, či kvalita vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom prispieva k lepšiemu spánku detí. Na vzorke 62 kanadských batoliat najprv v pätnástich mesiacoch zisťovali kvalitu vzťahovej väzby s ich matkou, a potom u tých istých detí v dvoch rokoch sledovali, ako spia Aby boli výsledky dostatočne spoľahlivé, kvalita spánku sa merala dvoma rôznymi spôsobmi: mamy si do „spánkového denníka“ zapisovali, kedy dieťa spí a koľko sa v noci budí, a zároveň tie isté údaje automaticky zaznamenávali aj špeciálne náramky, ktoré nosili deti počas výskumu na sebe.  Analýza výsledkov odhalila, že deti s bezpečnou vzťahovou väzbou – teda tie, ktoré mali vytvorené bezpečné a stabilné prostredie vo vzťahu s matkou,-  spali počas noci viac, a tiež boli celkovo menej  počas noci hore než deti s menej optimálnymi typmi vzťahovej väzby.

Ako môže spolu súvisieť bezpečná vzťahová väzba batoľaťa s rodičom a efektivita jeho spánku? Jednou z možností je, že títo rodičia pozitívne ovplyvňovali sebareguláciu svojich detí, a tie sa potom  večer a počas nočných zobudení dokázali efektívnejšie sami upokojiť a zaspať. Alternatívnym vysvetlením je, že rodičia, ktorí sú na potreby svojich detí citliví cez deň, sa správajú podobne aj v noci: všímajú si jemné signály nepokoja ešte skôr, ako sa deti plne zobudia, a teda ich aj rýchlejšie opäť uspia. Podľa výskumníčok môže platiť aj tretia možnosť: najdôležitejšiu úlohu  pre psychickú pohodu detí má stabilita a predpovedateľnosť správania rodičov. Deti, ktoré sa môžu spoľahnúť na to, že rodičia reagujú na ich potreby, sa cítia celkovo istejšie a pokojnejšie, čo sa odrazí aj na kvalite ich spánku.

Detský spánok je komplikovaná vec ovplyvnená mnohými faktormi, od genetických až po situačné. Ak dieťa zle spí, sú na mieste aj praktické otázky typu – má dostatočne pohodlnú postieľku, nie je hladné, smädné, nepotrebuje nočné svetielko. Ak sme však toto všetko už vyriešili, zamerajme sa na to, ako sa naše deti cítia vo vzťahu k  nám: či sme im oporou, či majú doma bezpečné a stále prostredie. Dajme im pocit istoty tým, že si všímame ich potreby a reagujeme na ne. Nie je to vec, ktorá sa dá vyriešiť za jeden deň, ale okrem spánku má vplyv aj na mnoho iných oblastí, ako napríklad sociálne vzťahy a celkovú prežívanú spokojnosť, preto sa určite oplatí nám rodičom zamerať sa na ňu.

Bélanger, M. È., Bernier, A., Simard, V., Bordeleau, S., & Carrier, J. (2015). VIII. Attachment And Sleep Among Toddlers: Disentangling Attachment Security And Dependency. Monographs of the Society for Research in Child Development80(1), 125-140.