Poznáte zázrak menom Filiálna terapia?

Koľkokrát ste si vraveli, že nebudete na deti kričať?

Koľko kníh o výchove ste prečítali?

S filiálnou terapiou sa vám však efektívne rodičovstvo dostane „do krvi“.

Je to terapia hrou, kde sa terapeutom pod supervíziu stáva rodič. Ide o pravidelné stretnutia v herni, kde je však rola terapeuta presne určená a vystavaná tak, aby dieťa mohlo prehrávať silné a nespracované zážitky zo svojho sveta. Učí sa tiež spoznávať a akceptovať svoje emócie a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Z vonku by sa mohlo  zdať, že dieťa sa „len hrá“, v skutočnosti sa však na pozadí deje mohutný proces, ktorý pomáha dieťaťu vo väčšej emočnej stabilite. Rodičovi zase pomáha porozumieť svetu dieťaťa a osvojiť si efektívne rodičovské zručnosti ako je zadávanie a ustátie hraníc a pod. Absolvovanie kurzu FIliálnej terapie má za následok trvalú zmenu vo vzťahu rodič – dieťa, v rodičovskom správaní a aj v emočnej zrelosti dieťaťa.

Kedy sa ma môže týkať filiálna terapia

Moje dieťa je príliš agresívne, neprijalo súrodenca, je nesamostané, nezvláda škôlku, je plaché, hanbí sa, bojí sa, nechce spať samé, bolí ho často bruško zo stresu, neposlúcha ma, nerešpektuje hranice, veľa sa doma hádame, nezvládam ho, je ťažká povaha a podobne. 

Na prvých dvoch stretnutiach rodiča a psychológa sa cez anamnestický dotazník a diagnostiku dostaneme k tomu, či je pre vás vhodná filiálna terapia, alebo iné postupy.

Čo sa deje dieťaťu v herni?

Deti v sebe v hre dostávajú to, čo nevedeli logicky, verbálne spracovať a zanechalo to v nich nevedomú stopu. Je nápomocná všetkým deťom v spracovaní každodenných podnetov, pričom zvlášť vhodná je pre deti, ktoré majú nálepku ako „problémové“, alebo prechádzajú ťažkým obdobím, deti s emocionálnymi výkyvmi, deti, ktoré sa nevedia sociálne začleniť, pri problémoch s adaptáciou v škole a v škôlke, pri narodení súrodenca, deti so psychosomatickými a inými problémami.

Dieťa nie je malý dospelý, pre dieťa sú veci väčšie, zvuky silnejšie, intenzívnejšie, tiene strašidelnejšie, emócie ich zaplavujú. Aj dieťa najvnímavejších rodičov má denne zážitky, prirovnateľné k tým, ktoré my dospelí zažívame ako extrémne. Detský deň premietnutý do emócií si môžeme predstaviť ako deň, ktorý začína zoskokom padákom. Vieme si predstaviť, ako by sme sa po takom zoskoku cítili. Najmä, ak by sme v ten deň ešte zažili extrémnu kritiku svojho šéfa, hádku so svokrou, zmeškali lietadlo, a pozreli si emočne drásavý film. A v tom všetkom by sme emóciám nerozumeli, nevedeli by sme, že sú dočasné, že patria k životu a že ako prišli, tak aj prejdú. A najmä, že sme v bezpečí. Emócie z dňa sa v deťoch ukladajú a s ďalším dňom prichádzajú ďalšie. Aj pri najlepšej podpore rodičov silným emóciám neuniknú. A to ani nie je cieľom! Dôležité však je, aby detské zážitky mali priestor na spracovanie, vyplavenie, upokojenie….

V herni používame špecifický postup a metódu na to, aby si v bezpečnom prostredí mohli prejaviť to, čo žijú, alebo žili, ale tomu nerozumejú. Takáto forma terapie je najefektívnejšie spracovanie detských nevedomých obsahov, má katarzný a korektívny zážitok, prináša postupnú úľavu a prejaví sa v jeho správaní.

Rodič terapeutom?

Nedirektívna terapia hrou vychádza z terapeutického princípu, že každý človek má tendenciu smerovať k zdravému vývinu pokiaľ má dosť podpory a priestoru pre jeho vlastné sebaaktualizačné tendencie. Pevné hranice vytvárajú bezpečie v ktorom sa dieťa rozhoduje samé a učí sa niesť dôsledky svojich, rozhodnutí.

V preklade to znamená, že rodič, ktorý sa naučí takto vnímať svoje dieťa a najmä sa k nemu takto správať, začne vnímať rodičovstvo oveľa jednoduchšie a výskum aj skúsenosť potvrdzuje, že život doma sa zásadne zharmonizuje.

Prečo sa dať na filiálnu terapiu

–       Posilňuje vzťah rodič a dieťa. Mnohí rodičia sú v začiatkoch prekvapení, čo to znamená byť pol hodinu s dieťaťom, vnímať ho, jeho záujmy a byť s ním v tom, čo prežíva a ako vidí svet.

–       Pomáha dieťaťu spracovať zážitky, ktoré ho nevedome zaťažujú. Emočný pretlak z nich sa prejavuje v rôznych situáciách napríklad aj ako nespolupráca.

–       Rodič navždy mení optiku vnímania dieťaťa, ale aj iných ľudí naokolo. Získa istotu v tom, kde zadať hranicu, ako ju ustáť a zároveň ako dieťa podporiť, aby rástlo do silnej, sebavedomej, úspešnej a šťastnej osobnosti.

–       Je veľmi efektívnym spôsobom zmeny atmosféry v rodine. Rodičia sa často snažiavýchovne vzdelávať, pracujú na sebe, ale rodičovstvo je aj tak výzvou, pretože vedomosti zostanú na racionálnej úrovni. Každodennou realitou je stále krik, vyhrážky a úplatky, pretože inak im to nejde. Vo filiálnej terapii sa za niekoľko týždňov rodič naučí čítať dieťa a zadávať mu veľmi jasné a láskavé hranice, a zároveň ho vyzbrojí pocitom bezpečia a kompetentnosti.

Proces filiálnej terapie

Filiálna terapia prebieha skupinovo. Na niekoľkých stretnutiach 3-5 rodičov s psychológom sa rodič učí zásady role hrového terapeuta. Potom nasleduje 10 týždňov, počas ktorých v jednom týždni príde rodič do herne dvakrát. Raz s dieťaťom, kde si spravia hrovú polhodinku. Na konci toho istého týždňa sa stretáva skupinka rodičov s psychológom, analyzujú sa nahrávky, a preberajú sa vzťahové a výchovné zásady.

Skupinka má zo skúsenosti silný podporný efekt, sme v tom spolu, pomáhame si, zdieľame.

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC

PhDr. Jana Zemandl, PhD.
detská psychologička 
+421 944 413 243