O deťoch a sebaovládaní

„Nevieš sa ovládať?“ Kto z nás sa už niekedy nepristihol, že takto kričí na svoje trojročné dieťa, ktoré stojí v čvachtajúcich poltopánkach v kaluži vody, alebo ledva zatvára ústa plné tajne uchmatnutého koláča. Odpoveď vás možno nepoteší: „Nie, zatiaľ to nevie…“ Kedy sa to teda konečne naučí?

Možno ste už počuli o klasickom psychologickom experimente s názvom „Marshmallow test“. Dieťa v predškolskom veku posadíte za stôl a ponúknete mu sladkosť. Poviete mu: „Môžeš zjesť sladkosť teraz, alebo počkať, kým sa o štvrťhodinku vrátim. Ak ju dovtedy nezješ, prinesiem ti ešte jednu, takže nakoniec budeš mať sladkosti dve.“ Deti reagujú rôzne. Niektoré sa ani nepokúsia získať dve sladkosti  a cukrík spráskajú hneď, ako sa za vami zavrú dvere. Iné sa všemožne snažia odolať pokušeniu – odhodlane kopú nohami, ťahajú si vlásky, zakrývajú si oči a otáčajú sa k cukríku chrbtom – ale vo väčšine prípadov nad nimi vidina okamžitého uspokojenia aj tak vyhrá.

Tento klasický experiment, ktorý uverejnili Walter Mischel a Ebbe B. Ebbesen zo Stanfordskej univerzity v roku 1970, bol základom pre skúmanie sebaovládania – konkrétne toho, kedy a za akých okolností si deti dokážu odoprieť pôžitok, ktorý je dostupný hneď, ak majú nádej na získanie niečoho ešte lepšieho o niečo neskôr. Výskumníci zistili, že deti mladšie ako 4 roky len výnimočne odolajú pokušeniu. Úspešnosť detí narastá po dovŕšení piateho roku života, avšak niektoré deti testom neprejdú ani ako školáci. Na spomínaný výskum nadviazalo množstvo modifikácii. V štúdiách, kde deti z experimentu sledovali niekoľko rokov, niektoré dokonca až do dospelosti, sa zistilo, že to, ako dieťa obstálo v tomto teste, súviselo s dôležitými udalosťami alebo výsledkami v jeho budúcnosti. Napríklad tie deti, ktoré si dokázali cukrík odoprieť, boli spravidla úspešnejšie v škole a neskôr mali v živote vyššiu šancu na lepšie vzdelanie. Vďaka sebakontrole mali tiež nižšiu telesnú hmotnosť a menej často problémy s obezitou. Výsledok v tomto teste sebaovládania v predškolskom veku začali mnohí výskumníci spájať s úspechom v neskoršom živote.

Môžeme však skutočne tie deti, ktoré neprešli testom, považovať za impulzívnejšie, s horším sebaovládaním? Veľmi zaujímavý pohľad na pôvodný experiment priniesla nedávno kognitívna vedkyňa Celeste Kidd z Univerzity v Rochestri. Chcela zistiť, či schopnosť odolať pokušeniu nesúvisí v spomínanom cukríkovom experimente skôr s tým, či deti považujú svet okolo seba za hodný dôvery, než len s ich schopnosťou ovládať sa. Čo ak deti, ktoré nevydržali a sladkosť zjedli, majú skúsenosť, že dospelým sa veriť nedá – a tak zjedením cukríka dokazujú skôr to, že sa poučili zo svojej životnej skúsenosti? Kidd vytvorila novú verziu cukríkového experimentu a zistila, že ak v experimente manipulujete tým, či možno dospelému veriť alebo nie, môžete zásadne ovplyvniť to, ako dieťa v teste obstojí.

Predtým, ako sa deti dozvedeli o možnosti získať jednu alebo dve sladkosti, absolvovali ešte jednu aktivitu: spolu s dospelým výskumníkom pracovali na výtvarnom projekte. Každé dieťa sedelo za stolom, na ktorom bola položená zatvorená nádoba s použitými pastelkami. Dospelý dieťaťu oznámil, že môže použiť buď tieto pastelky, alebo mu prinesie nové. Niektorým deťom  dospelý skutočne za pár minút priniesol nové pastelky, pre iné prišiel len s prázdnymi rukami a ospravedlnením. Neskôr nasledoval samotný cukríkový experiment. Výsledky ukázali zaujímavú vec: deti, ktoré mali tú česť so „spoľahlivým dospelým“, dokázali čakať až štyrikrát dlhšie ako tie, ktoré mali skúsenosť s „nespoľahlivým dospelým“. Deväť zo štrnástich detí, ktoré pri kreslení spolupracovalo s dospelým, ktorý plnil svoje sľuby, dokázalo vydržať čakať na druhú sladkosť celých pätnásť minút, kým spomedzi detí z druhej skupiny to dokázalo len jedno jediné dieťa.

Experiment Celeste Kidd mení pohľad na 40 rokov staré psychologické „pravdy“. Zdá sa, že schopnosť dieťatka odložiť pôžitok nie je niečo, čo súvisí len s jeho vnútorným nastavením, pevnou vôľou či schopnosťou ovládať svoje impulzy. Je zároveň zásadne ovplyvnená dôveryhodnosťou prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Pre nás nech to je ďalším dôkazom, že deti treba brať vážne a že klamať a manipulovať sa nevypláca, pretože v dieťatku sa tieto skúsenosti ukladajú a ovplyvňujú jeho neskoršie správanie. 

Zdroj: Kidd, C., Palmeri, H., & Aslin, R. N. (2013). Rational snacking: Young children’s decision-making on the marshmallow task is moderated by beliefs about environmental reliability. Cognition, 126(1), 109-114.