Na poradí záleží?

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, či a ako pozícia vašich detí v rodine ovplyvňuje ich životné šance?

Prvorodené deti majú vyššiu šancu na dosiahnutie lepšieho vzdelania, zistila výskumníčka Feifei Bu z Essexskej univerzity vo Veľkej Británii, ktorá nedávno porovnávala údaje od viac ako 3500 mladých ľudí z UK. Výhodou tejto štúdie z metodologického hľadiska bol postup, pri ktorom sa porovnávali súrodenci v rámci rodín (spolu viac ako 1500 rodín), čím sa podarilo štatisticky znížiť vplyv rôznych náhodných faktorov, ktoré skresľujú podobné výskumy porovnávajúce súrodencov z rôznych rodín. Aj v takomto vylepšenom výskumnom dizajne sa potvrdilo, že prvorodené deti častejšie dosiahnu lepšie vzdelanie než ich súrodenci. Zároveň mávajú vyššie ambície dosiahnuť dobré vzdelanie, teda väčšmi po ňom túžia a investujú do dosiahnutia svojej túžby väčšie úsilie. Ak je však medzi súrodencami pomerne veľký vekový rozdiel, „efekt prvorodeného“ sa stráca. 


Čo je príčinou efektu prvorodeného? Viacero teórií sa prikláňa k tomu, že najviac zaváži čas investovaný do výchovy prvorodeného v dobe, keď ho majú ešte rodičia relatívne dosť a nemusia deliť svoju pozornosť medzi viacero detí. Mnohým deťom sa po narodení súrodenca prirodzene zdôrazňuje, že teraz sú oni tí „väčší, múdrejší a šikovnejší“, rodičia očakávajú spoľahlivosť a zodpovednosť, čo je rola ktorú deti potom napĺňajú aj v dospelom živote.
Uvedené zistenia však netreba brať ako nemeniteľný fakt, či ako dôkaz, že mladší súrodenci sú na tom nejakým spôsobom „horšie“. V prvom rade platí pozorovaný efekt v priemere na úrovni celej populácie, neznamená to, že mu podlieha každá rodina a každé prvorodené dieťa. Navyše, podľa viacerých psychologických teórií zo svojej pozície v rodine ťaží každé dieťa iným spôsobom: ak je prvorodený dobrý v škole, druhorodený si svoju pozíciu môže upevňovať napríklad tým, že vyniká v športe a tretie dieťa investuje svoju energiu do umeleckého koníčka. Pre nás, rodičov, je to zároveň pripomienka, aby sme každé dieťa vnímali ako jedinečné a viedli ich k nasledovaniu svojich snov bez ohľadu na to, v čom vynikajú ich súrodenci. 

Tip: Ak sa chcete dozvedieť viac o teóriách, ktoré sa zaoberajú rodinnými konšteláciami a všeobecne vplyvom pozície dieťaťa v rodine na jeho psychologické charakteristiky, prístupným štýlom o nich píše napríklad Kevin Leman v knihe Sourozenecké konstelace (vyšlo v Portáli, 2008). 


Zdroj: Bu, F. (2014). Sibling configurations, educational aspiration and attainment (No. 2014-11). ISER Working Paper Series.