Aké hračky sú pre naše deti najlepšie?

Výlet do hračkárstva môže byť v dnešnej dobe pomerne dobrodružná udalosť. Na krabiciach hračiek „svietia“ nápisy ako „podporuje rozvoj mozgu”, „urýchľuje rečový vývin” či „rozvíja predstavivosť“. Mnohí z nás nad výberom hračiek starostlivo premýšľajú a často investujeme nemalé peniaze v úmysle čo najlepšie rozvíjať potenciál nášho dieťaťa. Existujú však vôbec výskumné dôkazy o tom, ktoré hračky sú prospešné a ktoré nie?

Jednou z mála hračiek, o ktorej vplyve na detskú psychiku sa vie pomerne veľa, sú kocky. Mnoho výskumov potvrdzuje, že hra s kockami a konštrukčnými stavebnicami mnohostranne rozvíja deti každého veku. Je ľahké predstaviť si, ako takéto hračky prispievajú k rozvoju jemnej motoriky a priestorovej predstavivosti. Majú však vplyv aj na to, ako dobre sa vie dieťa vyjadrovať? V štúdii, ktorú viedol profesor pediatrie Dimitri A. Christakis, bolo cieľom otestovať hypotézu, že hra s kockami rozvíja jazykové zručnosti. Deti vo veku jeden a pol až dva a pol roka boli náhodne rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina dostala dva sety kociek podobných Duplo kockám a ich rodičia inštrukcie, aby podporovali u detí hru s nimi. Deti v kontrolnej skupine dostali tiež kocky, ale až po ukončení experimentu a ich rodičia nedostali žiadne inštrukcie. Výskumníci teda porovnávali dve skupiny detí. Jednu, ktorá dostala kocky a hrala sa s nimi a druhú, ktorá ich nemala a hrala sa tak ako zvyčajne. Rodičia zaznamenávali v denníkovej forme aktivity detí, pričom nepoznali zámer ani ciele experimentu – domnievali sa, že výskumníkov zaujíma, ako deti trávia čas. Po šiestich mesiacoch každý rodič ohodnotil verbálne schopnosti svojich detí. Skupina detí, ktoré dostali kocky a mali sa s nimi hrať, prejavila väčší pokrok v šírke slovnej zásoby, gramatike a verbálnom porozumení.

Nie je celkom jasné, prečo má hra s kockami tento pozitívny vplyv na rečové schopnosti. Je možné, že deti, ktoré strávili viac času hraním sa s kockami mali takto viac príležitostí rozprávať sa s rodičmi. Ďalšou hypotézou je, že hra s kockami môže pomôcť deťom rozvíjať schopnosti dôležité pre rozvoj jazyka, napríklad schopnosť plánovať, či rozpoznať príčinu a dôsledok. Výskumníci v skupine, ktorá dostala kocky, zaznamenali aj trend menej pozerať televíziu. Hoci tento výsledok nebol štatisticky významný, poukazuje na to, že hranie s kockami má dosah aj na návyky, ktoré sa týkajú trávenia času.

Aj keď nie je celkom jasné ako, viaceré ďalšie štúdie potvrdzujú vzťah hry s kockami s rozvojom verbálnych schopností. Mnohé štúdie potvrdili aj iné výhody takejto hry, ako rozvoj priestorových a matematických schopností, spolupráce, či tvorivosti a divergentného myslenia. Praktickou implikáciou viacerých výskumov je teda jasné odporúčane: keď už investovať do detských hračiek, staré dobré kocky určite nebudú zlou voľbou.čiek, o ktorej vplyve na detskú psychiku sa vie pomerne veľa, sú kocky. Mnoho výskumov potvrdzuje, že hra s kockami a konštrukčnými stavebnicami mnohostranne rozvíja deti každého veku. Je ľahké predstaviť si, ako takéto hračky prispievajú k rozvoju jemnej motoriky a priestorovej predstavivosti. Majú však vplyv aj na to, ako dobre sa vie dieťa vyjadrovať? V štúdii, ktorú viedol profesor pediatrie Dimitri A. Christakis, bolo cieľom otestovať hypotézu, že hra s kockami rozvíja jazykové zručnosti. Deti vo veku jeden a pol až dva a pol roka boli náhodne rozdelené do dvoch skupín. Jedna skupina dostala dva sety kociek podobných Duplo kockám a ich rodičia inštrukcie, aby podporovali u detí hru s nimi. Deti v kontrolnej skupine dostali tiež kocky, ale až po ukončení experimentu a ich rodičia nedostali žiadne inštrukcie. Výskumníci teda porovnávali dve skupiny detí. Jednu, ktorá dostala kocky a hrala sa s nimi a druhú, ktorá ich nemala a hrala sa tak ako zvyčajne. Rodičia zaznamenávali v denníkovej forme aktivity detí, pričom nepoznali zámer ani ciele experimentu – domnievali sa, že výskumníkov zaujíma, ako deti trávia čas. Po šiestich mesiacoch každý rodič ohodnotil verbálne schopnosti svojich detí. Skupina detí, ktoré dostali kocky a mali sa s nimi hrať, prejavila väčší pokrok v šírke slovnej zásoby, gramatike a verbálnom porozumení.
Nie je celkom jasné, prečo má hra s kockami tento verbálny efekt. Je možné, že deti, ktoré strávili viac času s hraním sa s kockami mali takto viac príležitosti rozprávať sa s rodičmi. Ďalšou hypotézou je, že hra s kockami môže pomôcť deťom rozvíjať schopnosti dôležité pre rozvoj jazyka, napríklad schopnosť plánovať a rozpoznať príčinu a dôsledok. Výskumníci v skupine, ktorá dostala kocky, zaznamenal aj trend menej pozerať televíziu. Hoci tento výsledok nebol štatisticky významný, poukazuje na to, že hranie s kockami má dosah aj na návyky, ktoré sa týkajú trávenia času.Aj keď nie je celkom jasné ako, viaceré ďalšie štúdie potvrdzujú vzťah hry s kockami s rozvojom verbálnych schopností. Mnohé štúdie potvrdili aj iné výhody takejto hry, ako rozvoj priestorových a matematických schopností, spolupráce, či tvorivosti a divergentného myslenia. Praktickou implikáciou viacerých výskumov je teda jasné odporúčane: keď už investovať do detských hračiek, staré dobré kocky určite nebudú zlou voľbou.

Zdroj: Christakis, D. A., Zimmerman, F. J., & Garrison, M. M. (2007). Effect of block play on language acquisition and attention in toddlers: a pilot randomized controlled trial. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 161(10), 967-971.